Sinun ja eläimesi parhaaksi – eläinkouluttaja Tommy Wirén palvelee Nurmijärvellä ja Uudellamaalla

Yhteystiedot
Eläinkouluttaja.

Trainer’s Choicen eläinkouluttaja Tommy Wirén tarjoaa koirien ja muiden eläinten koulutusta Nurmijärvellä ja muualla Uudenmaan alueella. Tommy auttaa erityisesti eläinten käytösongelmien korjaamisessa, ja hänellä on laaja asiantuntemus ja pitkä kokemus erilaisista koirista.

Miten voin palvella?

Ohjaus – osaavan eläinkouluttajan opissa

Pidän seminaareja, luentoja, käytännön harjoituksia ja koulutus työpajoja jotka tarjoavat tietoa ammattimaisesta eläinten koulutuksesta. Tarjolla on monia valmiita kokonaisuuksia.
Tarvittaessa muokkaan tilaisuuksiin sisällön asiakkaan tarpeiden mukaan. Tarjoamani workshopeja:

  • koirille: perus tottelevaisuus,  hajutyöskentely
  • kanoilla: eri tasokursseja operantin ehdollistamisen menetelmistä.

Valmennus – kehity ohjaajana

Koulutan ohjaajia yksilö- tai ryhmätasolla ja pidän valmennusryhmiä
toivomistasi aihealueista. Kyseessä on tavoitteellinen koulutus pienissä
ryhmissä.

Konsultointi – pureudutaan ongelman ytimeen

Annan perusteellista yksityisopetusta, jossa pureudutaan tiettyyn ongelma-alueeseen. Konsultoinnin tehokkuus edellyttää sitoutumista ja halua muuttaa omaa toimintaansa ohjaajana. Ajan puutteen vuoksi puhelin- tai sähköpostineuvonta ei valitettavasti ole mahdollista.

Alkuperäiset ja aidot operantin ehdollistamisen workshopit

Eläinten kouluttaminen on mekaaninen taito. Paremmaksi eläinkouluttajaksi opitaan harjoittelemalla asioita käytännössä ja keskittymällä perusasioihin.


Workshopien tavoitteena on ohjata ja tukea kouluttajan ajattelutapaa ja kehittää mekaanisia taitoja. Kanat ovat opettajina säälimättömiä. Ne ovat yksinkertaisia eläimiä, jotka muuttavat käyttäytymistään nopeasti, minkä vuoksi kanan kouluttaminen on koiran kouluttamista helpompaa. Kanojen koulutus etenee nopeasti, mutta toisaalta kouluttajan omat virheet tulevat nopeammin esille. Siksi kanat kehittävät eläinkouluttajan mekaanisia taitoja tehokkaasti.

Kursseilla opiskellaan eri aiheita, kuten ajoitusta, vahvistetiheyttä, kriteeriä, palkitsemissuuntaa ja -tapaa, kouluttajan omien liikkeiden ja eleiden hallintaa sekä "eläimen lukutaitoa". Kursseilla teoria ja käytännön opetus vuorottelevat. Operantin ehdollistamisen teoria käydään läpi syvällisesti ja käytännönläheisesti. Kurssit antavat hyvät perusvalmiudet eläinten koulutukseen, ja ne sopivat kaikille eläinten koulutuksesta kiinnostuneille harrastajista ammattilaisiin. Kursseille osallistuminen ei edellytä ennakko-osaamista. Kurssit tulee aina suorittaa annetussa järjestyksessä, ja seuraavalle kurssille osallistuminen edellyttää aiempien kurssien käymistä. Korvaavina kursseina käyvät Bob Baileyn tai Marie Fogelquistin vastaavat kurssit tai Tommyn aiemmin pitämät workshopit.

 

KATSO TÄMÄN HETKEN KURSSI TARJONTA  www.koirakouluvisio,com/kanakurssi

Workshop-tarjonta