Sinun ja eläimesi parhaaksi – eläinten kouluttaja Tommy Wirén palvelee Nurmijärvellä ja Uudellamaalla

Yhteystiedot
Eläinkouluttaja.

Trainer’s Choicen eläinten kouluttaja Tommy Wirén tarjoaa koirien ja muiden eläinten koulutusta Nurmijärvellä ja muualla Uudenmaan alueella. Tommy auttaa erityisesti eläinten käytösongelmien korjaamisessa, ja hänellä on laaja asiantuntemus ja pitkä kokemus erilaisista koirista.

Miten voin palvella?

Ohjaus – osaavan eläinten kouluttajan opissa

Pidän seminaareja, luentoja, käytännön harjoituksia ja koulutus työpajoja jotka tarjoavat tietoa ammattimaisesta eläinten koulutuksesta. Tarjolla on monia valmiita kokonaisuuksia.
Tarvittaessa muokkaan tilaisuuksiin sisällön asiakkaan tarpeiden mukaan. Tarjoamani workshopeja:

  • koirille: perus tottelevaisuus,  hajutyöskentely
  • kanoilla: eri tasokursseja operantin ehdollistamisen menetelmistä.

Valmennus – kehity ohjaajana

Koulutan ohjaajia yksilö- tai ryhmätasolla ja pidän valmennusryhmiä
toivomistasi aihealueista. Kyseessä on tavoitteellinen koulutus pienissä
ryhmissä.

Konsultointi – pureudutaan ongelman ytimeen

Annan perusteellista yksityisopetusta, jossa pureudutaan tiettyyn ongelma-alueeseen. Konsultoinnin tehokkuus edellyttää sitoutumista ja halua muuttaa omaa toimintaansa ohjaajana. Ajan puutteen vuoksi puhelin- tai sähköpostineuvonta ei valitettavasti ole mahdollista.

Operantin ehdollistamisen workshopit

Eläinten kouluttaminen on mekaaninen taito. Paremmaksi eläinkouluttajaksi opitaan harjoittelemalla asioita käytännössä ja keskittymällä perusasioihin.


Workshopien tavoitteena on ohjata ja tukea kouluttajan ajattelutapaa ja kehittää mekaanisia taitoja. Kanat ovat opettajina säälimättömiä. Ne ovat yksinkertaisia eläimiä, jotka muuttavat käyttäytymistään nopeasti, minkä vuoksi kanan kouluttaminen on koiran kouluttamista helpompaa. Kanojen koulutus etenee nopeasti, mutta toisaalta kouluttajan omat virheet tulevat nopeammin esille. Siksi kanat kehittävät eläinkouluttajan mekaanisia taitoja tehokkaasti.

Kursseilla opiskellaan eri aiheita, kuten ajoitusta, vahvistetiheyttä, kriteeriä, palkitsemissuuntaa ja -tapaa, kouluttajan omien liikkeiden ja eleiden hallintaa sekä "eläimen lukutaitoa". Kursseilla teoria ja käytännön opetus vuorottelevat. Operantin ehdollistamisen teoria käydään läpi syvällisesti ja käytännönläheisesti. Kurssit antavat hyvät perusvalmiudet eläinten koulutukseen, ja ne sopivat kaikille eläinten koulutuksesta kiinnostuneille harrastajista ammattilaisiin. Kursseille osallistuminen ei edellytä ennakko-osaamista. Kurssit tulee aina suorittaa annetussa järjestyksessä, ja seuraavalle kurssille osallistuminen edellyttää aiempien kurssien käymistä. Korvaavina kursseina käyvät Bob Baileyn tai Marie Fogelquistin vastaavat kurssit tai Tommyn aiemmin pitämät workshopit.

 

Work shoppeja kanoilla ei järjestetä toistaiseksi.

 

Maanantai ja torstai iltaluennot Rajamäellä klo 18-20

 

Teemaillat ovat koulutus aiheisia miniluentoja käytännön esimerkein. Miten teoriat sovelletaan käytäntöön.

 

Periaatteessa koiran koulutuksessa kaikki on ihan selvää mutta käytännössä tulee usein esiin asioita, jotka eivät oikein onnistu, ihan kuin jotain jäisi huomaamatta tai hoksaamatta.

 

Näitä puuttuvia palasia ja toiminta tapoja pyritään löytämään ja esiintuomaan näissä teemailloissa. Nyt pääpaino on tekemisessä ja työkalujen löytymisessä käytännön tilanteisiin.

 

Joka maanantai-ilta on yksi teema johon paneudutaan pienessä max. 10 hengen ryhmässä teorian, keskustelujen ja käytännön esimerkein.

Teemailtoja voit varata myös omalle ryhmälle tai kerholle sekä ehdottaa aiheita.

 

28.11. Pennun kanssa ensimmäinen vuosi - mihin tulisi kiinnittää huomiota koiran kasvattamisessa

 

1.12.   Joka koiran oppivelvollisuus - mitä jokaisen koiran omistajan pitäisi tietää

8.12.   Hienosti hihnassa - miten sen saadaan aikaan

12.12. Ongelma vai ominaiskäytös - miksi koira tekee niinkuin tekee

15.12. Haju työskentely tutuksi - mikä on hajukuva ja miten se luodaan

19.12. Rankaisun käyttäminen koiran koulutuksessa - hyvä vai huono asia

 

Teemailtaan osallistumismaksu on 20€, sisältäen kahvin/teen

Ilmoittautuminen: info@tommywiren.fi  Paluu viestissä saat osallistumisvahvistuksen sekä maksu ohjeet.